Kaffe med dropp. Oskar Ahlvin köper sitt kaffe på da Matteo, här en lite sötare sort från Etiopien. Foto: Anders Bergstedt.

Han är 23 år, utbildad sommelier och prisad servitör. Han är en kräsen multi-allergiker som älskar smaker. Möt Oskar Ahlvin på Stockholmsgatan.

Text: Mattias Åkerberg, Please copy me. Uppdragsgivare: 55 kvadrat.

Jonas Holmsgård, copywriter på Stylt Trampoli. Foto: Christer Hedberg.

Intervju med Jonas Holmsgård, publicerad i Please copy me #12/2013.
www.pleasecopyme.se

På Avenyn i Göteborg ligger den amerikanskitalienska restaurangen Joe Farelli’s. Ägaren kommer från Little Italy i New York, där han har jobbat sig upp i krogvärlden. Hans ene bror är maffiaboss, hans andre bror är präst. Joe själv tog maten, Mussolini-pissoaren och marmorinredningen för att öppna restaurang i Göteborg. Bakom allt står Stylt. Eller?

Annons för Icebug. Copywriter: Mattias Åkerberg / Please copy me. www.pleasecopyme.se

Pappa ringer. ”Mamma har ramlat”. Du känner oron fladdra runt i bröstet. Hon reste sig tydligen efter en stund, lite chockad och blåslagen. Hon är inte ”en sådan som brukar stå på näsan”. Det gick på en millisekund.
I…

Mattias Åkerberg

Copywriter. UX Writer. Educator. Curator of UX Writing Summarized. https://www.getrevue.co/profile/pleasecopyme

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store